Jiri

JUDr. Jiří Jarolím

Advokátní koncipient

Jirka pracuje v advokacii od roku 2017, z toho čtyři roky jako praktikant a třetí rok jako advokátní koncipient. Dosavadní zkušenosti získal praxí v předních advokátních kancelářích, a také na trestním úseku okresního soudu.

 

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce složil s hodnocením výborně. V roce 2022 složil rigorózní zkoušku, za kterou mu byl udělen titul doktor práv (JUDr.) a ve spolupráci s univerzitou pokračuje jako externí student Ph.D. studijního programu. Má zkušenosti s vedením redakce odborného periodika a je autorem řady odborných i popularizačních publikací z oborů práva občanského, obchodního a trestního.

 

Zaměřuje se na daňové právo, trestní právo a mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, ale zkušeně řeší i případy v oblastech práva obchodního a občanského, včetně smluvní agendy. Plně profesionálně pracuje v anglickém jazyce (nedávno složil zkoušku CAE na úrovni C2) a domluví se s vámi také francouzsky a rusky.

 

Ve volném čase nejraději vyučuje trestní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a věnuje se sportu, především běhu na delší tratě a fitness.