petra_sklenarova

Mgr. et Bc. Petra Zakaria

Advokátka

Petra se do naší kanceláře přidala po krátké pauze v advokacii. Tu strávila na Novém Zélandu a na Bali, kde nasbírala nejen potřebnou energii do další práce, ale také spoustu zajímavých znalostí odlišných právních systémů. Dovezla si s sebou také chuť nabyté zkušenosti zúročit ve své další profesní dráze, a její oblíbenou specializací jsou nemovitostní transakce ve vztahu k těmto lokalitám.

Kromě běžných získávání pracovních zkušeností v průběhu studia (např. jako praktikantka v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, či v advokátní a insolvenční kanceláři v Olomouci), si Petra z právních přednášek odskakovala provětrat hlavu při studiu, které mělo blíže ke sportu.

Petra tedy nejen úspěšně zakončila studium v oboru Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci, ale vystudovala zároveň obor Management sportu a trenérství, také na Univerzitě Palackého v Olomouci. Sportovní právo, kterému se Petra věnuje, je tak logickým propojením jejího vzdělání.

Petra se u nás věnuje zejména věčnému právu, převodům nemovitostí, imigračnímu, sportovnímu, závazkovému a insolvenčnímu právu.

Vše zvládne samozřejmě v českém i anglickém jazyce.

V roce 2016 složila Petra advokátní zkoušky s vyznamenáním. Od roku 2021 je součástí naší advokátní kanceláře PURE Legal.