Návrhová plocha 6new

Mgr. Vladimír Soukup

Advokát a lektor

Vladimír je s ohledem na své odborné zaměření a zkušenosti vedoucím trestněprávního týmu v naší kanceláři. Na vysoké odborné úrovni řeší pro naše klienty také veškeré otázky v rámci správního práva, včetně související insolvenční a daňové problematiky.

Vladimír již během vysokoškolských studií působil jako praktikant i nezávislý konzultant při přípravě a realizaci četných projektů v oblasti telekomunikací a energetiky.

V roce 2004 úspěšně zakončil magisterské studium v oboru právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Nabyté zkušenosti využil a dále rozšířil v advokacii. V rámci koncipientské praxe pracoval mj. v advokátní kanceláři Balcar, Polanský & Eversheds. Od roku 2010 vykonával advokacii jako samostatný advokát se specializací na právo trestní a správní.

V letech 2017 až 2020 si odskočil nasbírat zkušenosti i do státního sektoru, kde na pozici právníka v Energetickém regulačním úřadu získal cenný vhled do správní praxe „z druhé strany“.

Vladimír klasickou advokacii rád doplňuje o lektorskou činnost. Na vysoké škole vyučuje trestní a ústavní právo, a své dovednosti využívá také v rámci přednášek a školení pořádaných naší advokátní kanceláří.

Vladimír je vítaným členem našeho týmu, do kterého nám vnesl o trošku více dynamiky, chybějících specializací a posílil zase o kousek genderovou vyváženost naší kanceláře.