Zuzka to je ono!!

Mgr. Zuzana Pavelková

Advokátka

Zuzana v roce 2019 úspěšně zakončila studium oboru právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 Už v průběhu studia získala cenné zkušenosti na pozici právního praktikanta v přední ostravské kanceláři, kde navázala praxí advokátního koncipienta. Během své koncipientské praxe nasbírala Zuzana zkušenosti v množství oborů, ale zaměřovala se především na občanské právo, pracovní právo a zastupování klientů před soudy ve všech oblastech práva.   

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2022 se Zuzana rozhodla spojit síly s naší advokátní kanceláří. Stěžejní právní oblastí, které se věnuje, je pracovní právo. Zuzana často připravuje a vede odborná právní školení, a aktuálně se věnuje podrobně například tématu whistleblowingu a dalších oblastí souvisejících s compliance programy našich klientů.

 Specializace: pracovní právo, sporná agenda, rodinné právo