Návrhová plocha 2new

Mgr. Jana Ondrušová

Partner

Advokátka a insolvenční správce

Jana úspěšně zakončila studium v oboru Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2011.

Již v průběhu studia získala pracovní zkušenosti jako praktikantka v advokátní kanceláři Havel & Partners. V následujících letech absolvovala praxi v advokátních kancelářích a u insolvenčního správce v Ostravě, kde získala značné zkušenosti nejen v oblasti závazkového práva, práva obchodních korporací, soudních sporů či insolvenčního práva.

V roce 2014 úspěšně složila zkoušky insolvenčního správce a absolvovala advokátní zkoušky s vyznamenáním.

Od roku 2015 působí jako samostatná advokátka a činnost insolvenčního správce vykonává jako ohlášený společník společnosti Ostravská insolvenční v.o.s. (www.ostravskainsolvencni.cz) Jana se věnuje zejména právu obchodních korporací, závazkovému a insolvenčnímu právu a v oblasti své specializace rovněž připravuje pro klienty odborná školení.

Jana je od roku 2020 partnerkou advokátní kanceláře PURE Legal, advokátní kancelář.