Návrhová plocha 8new

Mgr. Michal Fišara

Advokát

Michal úspěšně absolvoval studium oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2018. Již během svých studií začal sbírat zkušenosti v advokacii, když působil jako právní praktikant ve dvou pražských advokátních kancelářích.

Převážnou část své praxe advokátního koncipienta strávil v ostravské advokátní kanceláři, při níž se zaměřoval zejména na oblast trestního a občanského práva, včetně zastupování a obhajoby klientů před soudy.

Michal začal spolupracovat s naší advokátní kanceláří ihned po složení advokátních zkoušek v roce 2021. Stal se členem trestněprávního úseku kanceláře a dále se věnuje občanskoprávní sporné agendě a právu nemovitostí.