Dočasná ochrana EU a LEX UKRAJINA

DOČASNÁ OCHRANA EU Rada EU dne 4. 3. 2022 jednomyslně zavedla dočasnou ochranu osob prchajících před válkou. Jedná se o krizový mechanismus, který lze použít v případech hromadného přílivu osob a jehož cílem je poskytnout okamžitou a kolektivní ochranu osobám, které se nemohou vrátit do své země původu. Cílem je zmírnit tlak na vnitrostátní azylové systémy a umožnit…

UKRAJINA – SHRNUTÍ INFORMACÍ, POSTŘEHŮ A AKTUÁLNÍHO DĚNÍ

Dne 24. 2. 2022 jsme se probudili do jiné Evropy, Evropy zasažené válkou. Ozbrojené síly Ruska napadly demokratický stát Ukrajinu. Situace se nezlepšuje a státy se snaží najít způsob, jak přimět Rusko k ukončení válečného konfliktu.   Státy EU ulehčují pravidla pro vstup ukrajinských občanů na svá území, jejich přístup na trh práce a pomoc v hmotné nouzi. V české…

ROK ÚČINNOSTI NOVÉHO ZÁKONA O ZNALCÍCH: Přehled změn a co přinesly

Již celý rok 2021 je účinný nový zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Zákon nahradil předchozí více než 30 let starý zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Dotkl se bezpochyby především samotných znalců, přeneseně však dopadl i na odběratele znaleckých služeb. Bylo vydáno také několik prováděcích předpisů, mj.…

ZÁKONNÉ MANTINELY MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ K OČKOVÁNÍ PROTI COVID – 1

Očkování proti nemoci COVID-19, stejně jako nemoc samotná, je stále zcela novým prvkem v životě občanů. Často tedy narážíme na životní a právní situace, pro které neexistuje jednoznačné řešení, protože se praxe zatím neustálila, a lze rozumně předpokládat, že stav nejistoty ještě dlouho neskončí. Jako hlavním prostředkem boje proti nákaze se stále jeví očkování, a tak…

Změny v evidenci skutečných majitelů od 1. 6. 2021

Dne 1. 6. 2021 vstoupí v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“), který zavádí novou definici skutečného majitele a způsob jeho určení, upřesňuje povinnosti právnických osob ve vztahu k jejich skutečným majitelům a zároveň stanovuje přísné sankce za jejich porušení. V návaznosti na tento zákon dochází k vytvoření nové evidence skutečných majitelů. Následující článek pojednává…

Koronavirus, překážky v plnění a odpovědnost za škodu

Šíření onemocnění COVID-19 vneslo vítr do spousty závazkových právních vztahů. Obvyklý dopad má zejména na vztahy obchodní, kdy společnosti musí upravovat své provozní, expediční, či jiné postupy. Jako následek se tak může měnit reálná schopnost zavázaných osob k plnění svých závazků, což nemohlo být často vůbec předvídatelné. V souvislosti se současnou pandemickou situací také mohou mít rovněž tyto…

Informace pro zaměstnavatele k poskytování respirátorů od 1.3.2021

Od 1. 3. platí pro zaměstnavatele nové povinnosti ohledně poskytování ochranných prostředků – respirátorů a roušek zaměstnancům. Připravili jsme pro vás krátké shrnutí pro případ, že jste se ztratili v koktejlu zpráv a informací posledních dní: K povinnosti nosit ochranné prostředky Podle čl. I. 1 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2.2021, které upravuje povinnost nosit roušky a…

K AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU TROCHU JINAK

Poté, co Poslanecká sněmovna neodsouhlasila prodloužení nouzového stavu vyhlášeného vládou do 14. února 2021, byly právnickou veřejností opakovaně vysloveny názory ohledně neústavnosti následného kroku vlády, kterým vyhlásila počínaje dnem 15. února 2021 nouzový stav na dalších 14 dnů. Podstatu namítané neústavnosti uvedeného postupu vlády lze ve většině případů shrnout tak, že vyhlášení nového nouzového stavu s účinností bez…

Jak správně postupovat při výplatě podílu na zisku a kdy podíl vůbec nevyplatit?

Pomalu se blíží období, kdy valné hromady a statutární orgány společností budou řešit otázku rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře či společníky (případně i jiné osoby, pokud tak stanoví společenská smlouva či stanovy). Jaké jsou podmínky a jednotlivé kroky, které je potřeba splnit před tím, než k výplatě může být přistoupeno? A kdy je vlastně možné…

Daňový balíček 2021

Návrh schválený Poslaneckou sněmovnou ČR – může se od finální zákonné podoby lišit. O tomto Vás budeme ještě informovat. Níže jsou uvedeny pouze vybrané změny. 1) Zavedení příspěvku na stravování poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci v peněžité formě Novelou zákona o daních z příjmů se ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) navrhuje osvobodit příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem…