Ocenění na galavečeru Právnická firma roku 2023

V krásných prostorech paláce Žofín v Praze se konalo v listopadu vyhlášení prestižní soutěže Právnická firma roku 2023. Za naši kancelář PURE Legal s.r.o. měly tu čest se tohoto krásného večera zúčastnit tři naše partnerky, a oslavit celkově tři krásné úspěchy naší kanceláře.   Získali jsme ocenění jako „Doporučovaná kancelář“ v těchto kategoriích: Firemní compliance Pracovní právo Regionální…

Details

NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH

PŘEHLED ZMĚN A CO PŘINESLY Od 1. ledna 2022 (s výjimkou některých svých ustanovení) se stal účinným zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikací), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu měnící zákon…

Details

Dočasná ochrana EU a LEX UKRAJINA

DOČASNÁ OCHRANA EU Rada EU dne 4. 3. 2022 jednomyslně zavedla dočasnou ochranu osob prchajících před válkou. Jedná se o krizový mechanismus, který lze použít v případech hromadného přílivu osob a jehož cílem je poskytnout okamžitou a kolektivní ochranu osobám, které se nemohou vrátit do své země původu. Cílem je zmírnit tlak na vnitrostátní azylové systémy a umožnit…

Details

UKRAJINA – SHRNUTÍ INFORMACÍ, POSTŘEHŮ A AKTUÁLNÍHO DĚNÍ

Dne 24. 2. 2022 jsme se probudili do jiné Evropy, Evropy zasažené válkou. Ozbrojené síly Ruska napadly demokratický stát Ukrajinu. Situace se nezlepšuje a státy se snaží najít způsob, jak přimět Rusko k ukončení válečného konfliktu.   Státy EU ulehčují pravidla pro vstup ukrajinských občanů na svá území, jejich přístup na trh práce a pomoc v hmotné nouzi. V české…

Details

ROK ÚČINNOSTI NOVÉHO ZÁKONA O ZNALCÍCH: Přehled změn a co přinesly

Již celý rok 2021 je účinný nový zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Zákon nahradil předchozí více než 30 let starý zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Dotkl se bezpochyby především samotných znalců, přeneseně však dopadl i na odběratele znaleckých služeb. Bylo vydáno také několik prováděcích předpisů, mj.…

Details

ZÁKONNÉ MANTINELY MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ K OČKOVÁNÍ PROTI COVID – 1

Očkování proti nemoci COVID-19, stejně jako nemoc samotná, je stále zcela novým prvkem v životě občanů. Často tedy narážíme na životní a právní situace, pro které neexistuje jednoznačné řešení, protože se praxe zatím neustálila, a lze rozumně předpokládat, že stav nejistoty ještě dlouho neskončí. Jako hlavním prostředkem boje proti nákaze se stále jeví očkování, a tak…

Details

Změny v evidenci skutečných majitelů od 1. 6. 2021

Dne 1. 6. 2021 vstoupí v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“), který zavádí novou definici skutečného majitele a způsob jeho určení, upřesňuje povinnosti právnických osob ve vztahu k jejich skutečným majitelům a zároveň stanovuje přísné sankce za jejich porušení. V návaznosti na tento zákon dochází k vytvoření nové evidence skutečných majitelů. Následující článek pojednává…

Details

Koronavirus, překážky v plnění a odpovědnost za škodu

Šíření onemocnění COVID-19 vneslo vítr do spousty závazkových právních vztahů. Obvyklý dopad má zejména na vztahy obchodní, kdy společnosti musí upravovat své provozní, expediční, či jiné postupy. Jako následek se tak může měnit reálná schopnost zavázaných osob k plnění svých závazků, což nemohlo být často vůbec předvídatelné. V souvislosti se současnou pandemickou situací také mohou mít rovněž tyto…

Details

Informace pro zaměstnavatele k poskytování respirátorů od 1.3.2021

Od 1. 3. platí pro zaměstnavatele nové povinnosti ohledně poskytování ochranných prostředků – respirátorů a roušek zaměstnancům. Připravili jsme pro vás krátké shrnutí pro případ, že jste se ztratili v koktejlu zpráv a informací posledních dní: K povinnosti nosit ochranné prostředky Podle čl. I. 1 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2.2021, které upravuje povinnost nosit roušky a…

Details

K AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU TROCHU JINAK

Poté, co Poslanecká sněmovna neodsouhlasila prodloužení nouzového stavu vyhlášeného vládou do 14. února 2021, byly právnickou veřejností opakovaně vysloveny názory ohledně neústavnosti následného kroku vlády, kterým vyhlásila počínaje dnem 15. února 2021 nouzový stav na dalších 14 dnů. Podstatu namítané neústavnosti uvedeného postupu vlády lze ve většině případů shrnout tak, že vyhlášení nového nouzového stavu s účinností bez…

Details